Personvernerklæring

EmilFabian Photography forstår viktigheten av ditt personvern, og jobber hele tiden med å beskytte og ivareta personvern og identitet i henhold til gjeldende norsk lovgivning. Opplysninger som kan knyttes til ditt kundeforhold eller identifiseres deg er her definert som “personopplysninger”.

Nedenstående personvernerklæring beskriver hvordan vi samler inn personopplysninger, hvordan dette gjøres samt hva vi gjør for å til enhver tid beskytte disse på best mulig måte.

Du bør gjøre deg kjent med nedenstående instruks, da du samtykker til behandling ihht denne og gjeldende lovgivning under kundeforhold, ved aktiv bruk av tjenester eller i kommunikasjon med EmilFabian Photography.

Behandlingsansvarlig

EmilFabian Photography er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i tjenester som direkte leveres av EmilFabian Photography.

Bruk av personvernopplysninger, innsamling etc

Opplysninger du oppgir direkte til oss, eller andre opplysninger som frivillig utleveres (for eksempel ditt navn, bosted, alder, telefonnummer, emailadresse, fødselsdato, personnummer, emailadresse, medlemmer i husstand etc) blir lagret og behandlet i våre systemer. I tillegg samles det løpende inn informasjon om ditt kundeforhold og aktiv bruk i våre digitale systemer (kundesystemer), eventuelle tilleggstjenester, bestillinger etc.

I vårt digitale utleveringssystem blir navn, telefonnummer, emailadresse, kundenummer, tilfeldig generert passord, dato for registrering, dato for siste innlogging samt IP-adresse registrert. Eventuelle opplastede bilder knyttes direkte mot brukerkontoen i kryptert form. IP-adresse blir registrert ved hver enkelt innlogging, men foregående IP-adresse forsvinner automatisk ved ny innlogging. Dette er for å enkelt kunne svarteliste den innloggede IP-adressen fra våre systemer dersom misbruk skulle skje fra kundens side.

Hvorfor samles disse dataene inn?

Vi benytter disse opplysningene for å gi deg en helhetlig kundeopplevelse, levere de tjenestene du har krav på, administrere ditt kundeforhold samt å gjennomføre fakturering. Personopplysningene kan også benyttes til å foreslå relevante tjenester for deg, eller å bidra til statistikk i anonymisert form (dvs. ikke direkte linket til deg).

Cookies, bruksområde, reservasjon mv

Vi benytter cookies, en standard teknologi med små tekstfiler som lagres direkte på din datamaskin. Våre cookies inneholder (uspiselig) uleselig og kryptert informasjon som bidrar til å levere og formidle informasjon, slik at du får riktig informasjon tilbake og at nettsidene fungerer optimalt.

Cookies inneholder ikke personopplysninger, men kan bli brukt til anonymisert statistikk, gi oss dato for ditt siste besøk, eller gi oss oversikt over ditt bruksmønster av våre nettsider.

Ved å bruke nettsiden vår godkjenner du at vi benytter cookies. Du kan likevel når som helst trekke tilbake din tillatelse, og slette cookies i din nettleser.

Bruk av personopplysninger i markedsføring mv

Dersom du ved opprettelse av kundeforhold, registrering på våre kundesider eller i nyhetsbrev/på nettsiden vår har samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon, kan du motta markedsføringshenvendelser fra oss, som også kan være personalisert til deg inneholdende ditt fulle navn, kundenummer fra våre kundesider, tilbud på forstørrelser med dine bilder inkludert eller inneholdende andre opplysninger. Disse sendes ut kun til deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket til å motta slike markedsføringshenvendelser gjennom å kontakte oss, eller å trykke på linken i bunn av nyhetsbrevene for sikker avmelding. Dette trer i kraft umiddelbart.

Merk deg at du kun trekker tilbake samtykket for epostkommunikasjon i bunn av nyhetsbrevene, og at du fremdeles kan samtykke til andre former for markedsføringshenvendelser, eksempelvis gjennom telefon. Ta kontakt med oss dersom du ønsker en helhetlig samtykkeoversikt. Markedsføringen vår er til enhver tid basert på gjeldende lovgivning.

Dersom du ikke har et aktivt kundeforhold, kan vi benytte elektronisk markedsføring dersom samtykke har blitt gjort gjennom andre kanaler, eksempelvis kampanje, konkurranse, undersøkelser etc.

Oppbevaring og lagring av dine personopplysninger

Vi oppbevarer alltid dine opplysninger i henhold til norsk lovgivning om personopplysningsoppbevaring og med hensyn til konfidensialitet. Opplysningene lagres kun så lenge vi har behov, og ikke lenger enn lovgivningen tilsier. Når behovet bortfaller, blir opplysningene kryptert/slettet.

Dette gjelder samtidig digitale elektroniske medier som bilder, video mv.

Digital utlevering av bilder gjennom kundeweb

Gjennom vår kundeweb vil din brukerkonto være tilgjengelig i ett år fra leveringsdato. Elleve måneder etter opprettelse får du en varsel om du ønsker å forlenge brukerkontoen, eller om den ønskes slettet. Dersom du velger at forlengelse ønsker, anses dette som ett nytt samtykke til dataoppbevaring, og dataene blir spart i ett -1- år fra det originale samtykket ville utløpt. Ønskes opplysningene slettet, blir disse i første omgang deaktivert og kryptert, og permanent slettet etter 14 dager (i tilfelle angring inntreffer).

Eventuelle bilder på brukerkontoen blir i første omgang kryptert, deretter slettet sammen med brukeropplysningene i pt. 1. Responderer du ikke på samtykkemailen, anser vi dette som at samtykke ikke er mottatt, og opplysninger sammen med bilder blir fullstendig slettet ved utløp av samtykke uten mulighet for gjenoppretting.

Dersom du ønsker komplett sletting av din brukerkonto tidligere enn utløpsfristen på 12 måneder, er det bare å ta kontakt, så fikses dette umiddelbart. Merk deg at dette ikke kan angres.

Utlevering av dine personopplysninger, data mv.

Vi har taushetsplikt, og vil ikke utlevere dine personopplysninger til personer til utenforstående, med eller mindre samtykke er gitt, dette skjer med lovhjemmel i hånda, etter pålegg fra offentlige domstoler eller andre myndigheter, eller eventuelt som ledd i innkreving mv, der det foreligger saklige årsaker til at inkassopartner eller innkrevingssentralen har behov for dine opplysninger.

Utlevering kan likevel skje til personer i samme husstand (ektefelle) eller samarbeidende selskaper som er ansvarlig for tjenesteleveranse av direkte og indirekte tjenester som kreves for å levere tjenestene dine, eller som eventuelt vil være til hinder for å levere kundeopplevelsen uavbrutt og forstyrre verdikjeden. Samarbeidende selskaper kan forestå oss med teknisk og administrativ drift, herunder også leveranse, og av den grunn ha behov for personopplysninger eller digitale medier for å gjennomføre og levere.

Samarbeidende parter har inngått databehandleravtale med EFP for å forsørge at opplysningsdeling skjer i sikre rammer og med hensyn til konfidensialitet. EFP kan likevel gi samarbeidende tredjeparter anonymiserte data, uten at en databehandleravtale behøver å ligge til grunn.

Rettigheter mv.

Du kan til enhver tid kreve innsyn i våre databaser angående dine registrerte opplysninger, samtidig som du kan kreve sletting eller retting av feilaktige opplysninger iht personvernopplysningsloven.

Annet

Disse opplysningene trer i kraft fra 01.06.2018. Vi kan til enhver tid endre denne personvernerklæringen, dersom dette anses som nødvendig, våre praksiser endres eller lover og forskrifter endres og gjør endringer nødvendig.

Send et brev

Postboks 2835 Kjørbekk
3702 Skien, Norway

Slå på tråden

+47 416 18 219

Send meg en mail

post@emilfabian.no

...eller finn meg på
                    
Topp